تاریخ ولادت حضرت امام زین العابدین – سجاد ۹۹ کی و چه روزی هست؟ چندشنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام زین العابدین سال ۹۹ چندمه / کی است؟

۲۹ اسفند ۹۹ و ۵ شعبان ۱۴۴۲ ولادت حضرت امام زین العابدین می باشد.

ولادت امام سجاد ۹۹ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه ۲۹ اسفند ولادت حضرت امام زین العابدین می باشد.

منبع تاریخ: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب