تاریخ ولادت حضرت امام حسین ۹۹ کی و چه روزی هست؟ چندشنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام حسین سال ۹۹ چندمه / کی است؟

۲۷ اسفند ۹۹ و ۳ شعبان ۱۴۴۲ ولادت حضرت امام حسین می باشد.

ولادت امام حسین ۹۹ چند شنبه و چه روزی است؟

چهارشنبه ۲۷ اسفند ولادت حضرت امام حسین می باشد.

منبع عکس:yjc.ir منبع تاریخ: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب