تاریخ روز عید سال ۱۴۰۰ چه روزی و ساعت چند است؟

عید نوروز سال ۱۴۰۰ کی و چه روزیست / روز عید سال ۱۴۰۰ چندشنبه و چندمه؟

روز عید سال ۱۴۰۰ امسال ۳۰ اسفند سال ۹۹ است.

تاریخ دقیق روز عید سال ۱۴۰۰ کی هست؟

شنبه ۳۰ اسفند ۹۹ روز عید نوروز سال ۱۴۰۰ می باشد.

منبع عکس: yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب