تاریخ دقیق نیمه شعبان ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ نیمه شعبان سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۹ فروردین سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۱۵ شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ نیمه شعبان می باشد.

نیمه شعبان ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دوشنبه  ۹ فروردین نیمه شعبان می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب