تاریخ روز شهادت امام موسی کاظم ع سال ۹۹ چه روزی و کی هست؟

شهادت امام موسی کاظم ع در سال ۹۹ چه روزیست / روز شهادت امام موسی کاظم ع سال ۹۹ چندمه؟

روز شهادت امام موسی کاظم ع سال ۹۹ امسال ۱۹ اسفند ۹۹ است.

تاریخ دقیق روز شهادت امام موسی کاظم ع در سال ۹۹

سه شنبه ۱۹ اسفند ۹۹ روز شهادت امام موسی کاظم ع سال ۹۹ امسال می باشد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب