روز مهندس ۹۹ چه روزی و چندمه + تاریخ دقیق و چند شنبه

تاریخ دقیق روز مهندس سال ۹۹ چندمه و چه روزیه؟

خواجه نصرالدین طوسی از بزرگترین فلاسفه و ریاضی‌دانان و دانشمندان ایرانی است که پس از بزرگانی مانند فارابی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و رازی ظهور کرد و ۵ اسفند ماه روز درگذشت وی را روز مهندسی نامیدند. بنابراین  ۵ اسفند ۹۹ روز مهندس امسال می باشد.

روز مهندس چند شنبه می باشد؟

سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ روز مهندس می باشد.

منبع:yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب