تاریخ ولادت حضرت امام علی ۱۴۰۰ کی و میلاد چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام علی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۶ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۳ رجب ۱۴۴۳ تاریخ روز ولادت حضرت امام علی می باشد.

روز میلاد حضرت امام علی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۲۶ بهمن تاریخ روز میلاد و ولادت حضرت امام علی می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب