تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟

تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد تقی امام جواد سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۰ رجب ۱۴۴۳ تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد تقی یا روز میلاد امام جواد می باشد.

روز میلاد جوادالائمه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه ۲۳ بهمن تاریخ روز میلاد حضرت امام محمد تقی می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب