تاریخ دقیق پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ چه روزی و چندمه؟

تاریخ روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۲ بهمن ۱۴۰۰ تاریخ روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد. (۹ رجب ۱۴۴۳)

روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب