تاریخ شهادت حضرت امام هادی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز شهادت حضرت امام هادی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۶ بهمن ۱۴۰۰ و ۳ رجب ۱۴۴۳ تاریخ روز شهادت حضرت امام هادی  می باشد.

روز شهادت حضرت علیالنقی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه ۱۶ بهمن روز شهادت حضرت امام هادی  می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب