تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد باقر ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟

تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد باقر سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۴ بهمن ۱۴۰۰ و ۱ رجب ۱۴۴۳ تاریخ روز ولادت حضرت امام محمد باقر می باشد.

روز میلاد حضرت امام محمد باقر ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه ۱۴ بهمن ولادت و میلاد حضرت امام محمد باقر می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب