سالروز و سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۳ دی ۱۴۰۰ ساگرد شهادت سردار سلیمانی می باشد.

سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دوشنبه ۱۳ دی سال ۱۴۰۰ سالروز شهادت سردار سلیمانی هست.

۲۹ جمادي الاولی ۱۴۴۳

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب