تاریخ آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ آغاز سال ۲۰۲۲ سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۱ دی سال ۱۴۰۰و ۱ ژانویه ۲۰۲۲  تاریخ دقیق شروع سال ۲۰۲۲ میلادی می باشد

شروع و آغاز سال ۲۰۲۲ ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه ۱۱ دی و ۲۷ جمادی الاولی روز آغاز ۲۰۲۲ هست.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب