تاریخ شب یلدا ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شب یلدا سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۳۰ آذر سال ۱۴۰۰ و  ۱۶ جمادی الاولی ۱۴۴۳ تاریخ دقیق شب یلدا می باشد

شب یلدا ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۳۰ آذر روز شب یلدا می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب