تاریخ دقیق روز دانشجو ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز دانشجو سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۶ آذر ۱۴۰۰ تاریخ روز دانشجو می باشد.

روز دانشجو ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۱۶ آذر و ۲ جمادي الاولی ۱۴۴۳ روز دانشجو می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب