تاریخ ولادت حضرت امام حسن عسکری ۱۴۰۰ چه روزی است و چندمه؟

تاریخ روز ولادت امام حسن عسکری ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

یک شنبه ۲۳ آبان سال ۱۴۰۰ و ۸ ربیع الثانی ۱۴۴۳ روز میلاد ولادت حضرت امام حسن عسکری می باشد.

ولادت و میلاد حضرت حسن عسکری ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یک شنبه ۲۳ آبان روز ولادت میلاد حضرت امام حسن عسکری ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب