تاریخ ولادت حضرت امام حسن عسکری 1400 چه روزی است و چندمه؟

تاریخ روز ولادت امام حسن عسکری 1400 چندمه / کی است؟

یک شنبه 23 آبان سال 1400 و 8 ربیع الثانی 1443 روز میلاد ولادت حضرت امام حسن عسکری می باشد.

ولادت و میلاد حضرت حسن عسکری 1400 چند شنبه و چه روزی است؟

یک شنبه 23 آبان روز ولادت میلاد حضرت امام حسن عسکری 1400 می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب