تاریخ شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و ۷ صفر ۱۴۴۳  تاریخ شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ می باشد.

روز شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۲۳ شهریور روز شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب