تاریخ ولادت امام موسی کاظم ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام موسی کاظم سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۹ مرداد سال ۱۴۰۰ و ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۲ تاریخ روز ولادت حضرت امام موسی کاظم می باشد.

ولادت امام موسی کاظم ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه ۹ مرداد روز ولادت حضرت امام موسی کاظم می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب