روز عید سعید غدیر خم ۱۴۰۰ چه روزی و کی هست؟ تاریخ دقیق چند شنبه و چندمه؟

روز عید سعید غدیر خم سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۷ مرداد سال ۱۴۰۰ و   ۱۸ ذي الحجه ۱۴۴۲ روز عید غدیر خم می باشد.

عید سعید غدیر خم ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه ۷ مرداد روز عید سعید غدیر خم ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب