تاریخ ولادت امام علی النقی امام هادی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام هادی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۴ مرداد ۱۴۰۰ و ۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۲ تاریخ روز ولادت حضرت امام هادی میباشد.

ولادت امام علی النقی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دو شنبه ۴ مرداد روز ولادت حضرت امام هادی میباشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب