تاریخ شهادت حضرت امام محمد باقر ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت حضرت امام محمد باقر سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۷ تیر ۱۴۰۰ و ۷ ذی الحجه ۱۴۴۲ تاریخ روز شهادت حضرت امام محمد باقر می باشد.

روز شهادت حضرت امام محمد باقر ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یکشنبه ۲۷ تیر روز شهادت حضرت امام محمد باقر  هست.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

در ادامه بخوانید :

تاریخ دقیق ولادت امام باقر در تقویم ۱۴۰۰

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب