تاریخ ولادت حضرت امام رضا ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ دقیق ولادت حضرت امام رضا سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱ تیر ۱۴۰۰ و ذی القعده ۱۴۴۲ تاریخ روز ولادت حضرت امام رضا ع میباشد.

ولادت حضرت امام رضا ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۱ تیر روز ولادت حضرت امام رضا ع میباشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب