تاریخ ولادت حضرت معصومه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت معصومه سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰ و ۱ ذی القعده ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ روز ولادت حضرت معصومه س می باشد.

ولادت حضرت معصومه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه  ۲۲ خرداد روز ولادت حضرت معصومه س می باشد.

 

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب