تاریخ ولادت حضرت معصومه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت معصومه سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

22 خرداد سال 1400 و 1 ذی القعده 1442 هجری قمری تاریخ روز ولادت حضرت معصومه س می باشد.

تاریخ وفات حضرت معصومه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟

ولادت حضرت معصومه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه  22 خرداد روز ولادت حضرت معصومه س می باشد.

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب