تاریخ شهادت حضرت امام جعفر صادق ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت حضرت امام صادق سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۶ خرداد سال ۱۴۰۰ و ۲۵ شوال ۱۴۴۲ تاریخ روز شهادت امام صادق ع می باشد.

شهادت حضرت امام صادق ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یک شنبه ۱۶ خرداد روز شهادت امام صادق ع می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب