تاریخ رحلت وفات حضرت امام خمینی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ رحلت حضرت امام خمینی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

14 خرداد 1400 و  23 شوال 1442 تاریخ روز رحلت و وفات امام خمینی ره می باشد.

وفات حضرت امام خمینی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه 14 خرداد وفات امام خمینی ره می باشد.

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب