تاریخ دقیق روز جهانی قدس ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

روز جهانی قدس سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و ۲۴ رمضان ۱۴۴۲ و آخرین جمعه ماه رمضان سال ۱۴۰۰ تاریخ روز جهانی قدس می باشد.

روز جهانی قدس ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ روز جهانی قدس می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب