تاریخ شهادت حضرت امام علی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت حضرت امام علی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و  ۲۱ رمضان ۱۴۴۲ تاریخ روز شهادت امام علی ع می باشد.

شهادت حضرت امام علی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت روز شهادت امام علی ع می باشد.

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب