تاریخ شهادت حضرت امام علی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شهادت حضرت امام علی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

14 اردیبهشت سال 1400 و  21 رمضان 1442 تاریخ روز شهادت امام علی ع می باشد.

شهادت حضرت امام علی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه 14 اردیبهشت روز شهادت امام علی ع می باشد.

 

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب