تاریخ ضربت خوردن حضرت امام علی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ضربت خوردن حضرت امام علی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و ۱۹ رمضان ۱۴۴۲ تاریخ ضربت خوردن امام علی ع می باشد.

ضربت خوردن حضرت امام علی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یکشنبه ۱۹ رمضان روز ضربت خوردن حضرت علی ع می‌باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب