تاریخ شب قدر اول ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ شب قدر اول سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۱۸ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ شب قدر اول می باشد. 

شب قدر اول ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

شنبه ۱۱ اردیبهشت روز شب قدر اول می باشد

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب