تاریخ ولادت حضرت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام حسن مجتبی سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تاریخ روز ولادت امام حسن می باشد.

ولادت حضرت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

روز ولادت امام حسن مجتبی چهار شنبه ۸ اردیبهشت می باشد.

۱۵ رمضان ۱۴۴۲

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب