تاریخ وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟ - بامتن
11 اسفند 1399

تاریخ وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ وفات حضرت خدیجه سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

3 اردیبهشت سال 1400هجری  شمسی و 10 رمضان 1442 هجری قمری تاریخ وفات حضرت خدیجه می باشد.

وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه روز 3 اردیبهشت روز وفات می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو