تاریخ وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ وفات حضرت خدیجه سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰هجری  شمسی و ۱۰ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ وفات حضرت خدیجه می باشد.

وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه روز ۳ اردیبهشت روز وفات می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب