تاریخ دقیق ولادت امام زمان حضرت قائم ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت قائم امام زمان سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۹ فروردین سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۱۵ شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ دقیق ولادت امام عصر می باشد.

ولادت حضرت قائم امام زمان ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

دوشنبه  ۹ فروردین ولادت امام زمان حضرت قائم می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب