تاریخ دقیق ولادت حضرت علی اکبر ۱۴۰۰ چه روزی است و چندمه؟

تاریخ روز ولادت حضرت علی اکبر ع سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۵ فرورودین سال ۱۴۰۰ روز میلاد حضرت علی اکبر ع می باشد.

ولادت حضرت علی اکبر ع ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه هفته اول فروردین سال ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب