زمان شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۹ تهران ساعت چند و کی هست؟

ساعت شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۹ تهران کی است؟

ساعت شروع راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن ۹۹ در تهران ساعت ۱۰:۰۰ صبح می ‌باشد.

حتما بخوانید

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۹ تهران موتوری و خودرویی

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب