شعر ۲۲ بهمن برای مدرسه و دانش آموزان در سالروز ۹۹ + متن

متن سرود ۲۲ بهمن برای مدرسه در سالروز ۹۹

شعر بیسـت و دوی بهمــــــن برای مدرسه و دانش آموزان در سالروز ۹۹ رو می بینیم.

 
بیسـت و دوی بهمــــــن(۲)                      روز از خود گذشتــــــن
روز  آزادی   مـــــــــــــــا                       روز نجـــــات میــــــهن
روز پـــیـــــــروزی مــــــا                       روز شکست دشــــــمن
بیســــــت و دوی بهمــــــن                       بیســت و دوی بهمــــــن
به پیش ای رهروان راه الله                       رسیده مژده پیروزی ما
ز ریشه برکنیم بنیاد دشمـــن                      به یاری خداوند توانـــــا
الله یــــــــاور ماســـــــــــت                       خمینی رهبر مـــــــاست
الله یـــــــــاور ماســــــــــت                       خمینی رهبر مـــــــاست
ای دشمـــــــن سـتـــمـــــگر                       ای ظالـــــمــــان کافـــــر
خون شمـــــــا می ریزیــــم                        مـــــــــــا ملــــــت دلاور
خون شمـــــــا می ریزیــــم                        مـــــــــــا ملــــــت دلاور
الله یـــــــــاور ماســــــــــت                        خمینی رهبر مــــــــاست
الله یـــــــــاور ماســــــــــت                        خمینی رهبر مــــــــاست
بیســت و دوی بهمـــــن(۲)                       روز از خود گذشـــــــتن
روز  آزادی    مــــــــــــــا                        روز نــــجات میهـــــــن
روز پـــیـروزی مــــــــــــا                        روز شکست دشمـــــــن
بیســـــت و دوی بهمـــــــن                        بیست و دوی بهمـــــــن
کتــــــاب ما قــــــرآن است                        مکتب ما اسلام اســـــت
کتــــــاب ما قــــــرآن است                        مکتب ما اسلام اســـــت
همـــــرزمان همـــــرزمان                         ای امـــــت مسلمـــــــان
همـــــرزمان همـــــرزمان                         ای الـــگوی دلیـــــــران
بر دشمـــــنان بتـــــازیـــــد                        ای پاســــداران قـــــرآن
الله یـــــــــــاور مــــــــاست                        خمینی رهبر مـــــــاست

منبع : Yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب