گل عبدی به استقلال دربی ۹۴ دیروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ لیگ برتر

گل عبدی به استقلال دربی ۹۴ دیروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

گل عبدی به استقلال دربی ۹۴ دیروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ در لیگ برتر رو می بینیم که دقیقه ۵۰ عبدی با یک بغل پا گل تساوی را به ثمر رساند.

حتما ببینید

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب