نتایج دربی های استقلال و پرسپولیس تا دربی ۹۴ امسال دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

نتایج دربی های استقلال و پرسپولیس تا قبل از دربی ۹۴

نتایج دربی های پایتخت استقلال و پرسپولیس تا قبل از دربی ۹۴ امسال روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

دربی ۱. استقلال صفر پرسپولیس صفر

تاریخ بازی ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۴۷،

۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۴۷ استقلال: جابری زاده پرسپولیس: همیشه جوان

۳. پرسپولیس صفر ـ استقلال صفر

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۴۷،

۴. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱،

۳۱ / ۰۵ /۱۳۴۸ استقلال: منشی زاده، جباری، حق وردیان پرسپولیس: گنجاپور

۵. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۷ / ۱۱ / ۱۳۴۸ این بازی به حکم کمیته انظباطی با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال تمام شد

۶. پرسپولیس ۲ – استقلال ۳،

۰۳ / ۰۷ / ۱۳۴۹ استقلال: قراب، حق وردیان، مژدهی پرسپولیس: پروین، کلانی

۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۱۰ /۱۳۴۹ این بازی به حکم کمیته انضباطی با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

۸. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۵۰: پرسپولیس، صفر ایرانپاک استقلال، غلام حسین مظلومی

۹. استقلال ۱ – پرسپولیس ۴،

۱۵ / ۱۱ /۱۳۵۰ پرسپولیس، کلانی (۲ بار) ایرانپاک استقلال، غلام حسین مظلومی

۱۰. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۰۳ / ۰۱ / ۱۳۵۱ پرسپولیس. ایرانپاک، کلانی

۱۱. استقلال ۲ – پرسپولیس صفر

۱۱ / ۱۲ / ۱۳۵۱ استقلال: علی جباری ۲ گل

۱۲. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۵ /۰۳ /۱۳۵۲ استقلال: عادلخانی

۱۳. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۱۶ /۰۶ /۱۳۵۲ گلزنان بازی پرسپولیس کلانی، سلیمانی (۲ بار) بهزادی (۳ بار)

۱۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۱۸ / ۰۹ /۱۵۲ استقلال: جباری پرسپولیس: بهزادی

۱۵. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۰۴ /۰۳ /۱۳۵۳ استقلال: حسن روشن

۱۶. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱،

۲۷ /۰۹ /۱۳۵۳ پرسپولیس: ایرانپاک، حاج رحیمی پور استقلال: غلام حسین مظلومی

۱۷. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱،

۰۵ /۰۲، ۱۳۵۴ استقلال: مظلومی (۲ بار)، مژدهی پرسپولیس: ایرانپاک

۱۸. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۲۵ /۰۷ /۱۳۵۴ پرسپولیس: فتاحی، حاج رحیمی پور

۱۹. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۱۲ /۱۳۵۴ استقلال: مژدهی پرسپولیس: خوردبین

۲۰. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۰۲ / ۰۷ /۱۳۵۵ پرسپولیس: پروین استقلال: نراقی

۲۱. استقلال ۳ – پرسپولیس صفر

۱۸ / ۰۲ /۱۳۵۶ استقلال: عاشوری، روشن، مراغه چیان

۲۲. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱،

۱۸ / ۰۹ /۱۳۵۶ پرسپولیس: ایرانپاک (۲ بار) استقلال: روشن

۲۳. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۵ / ۰۸ / ۱۳۵۸ استقلال: فتح آبادی

۲۴. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۳ / ۰۴ / ۱۳۵۹

۲۵. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۶ / ۰۷ /۱۳۶۰

۲۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۱۷ / ۱۰ /۱۳۶۱ استقلال: بهتاش فریبا پرسپولیس: فتح آبادی

۲۷. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۵ /۰۷ /۱۳۶۲ استقلال: پرویز مظلومی

۲۸. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۲۵ / ۰۳ / ۱۳۶۵ پرسپولیس: بیانی ﴿ ۲ بار ﴾ محمد خانی

۲۹. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۷ / ۰۱ /۱۳۶۶

۳۰. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۱۸ /۰۶ /۱۳۶۷ استقلال: مختاری فر پرسپولیس: پیوس

۳۱. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۱۲ /۱۳۶۷ این بازی در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ به نفع قرمز پوشان به پایان رسید.

۳۲. استقلال صفر ـ پرسپولیس ۱

۱۷ / ۰۹ /۱۳۶۸ پرسپولیس: عابدیان

۳۳. استقلال ۲ ـ پرسپولیس ۱

۰۴ / ۰۳ /۱۳۶۹ استقلال: سرخاب، مرفاوی پرسپولیس: میر احمدیان

۳۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ استقلال: بیانی پرسپولیس: پیوس

۳۵. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۴ / ۱۱ / ۱۳۷۰

۳۶. استقلال ۲ – پرسپولیس صفر

۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۰ استقلال:مرفاوی، ورمرزیار

۳۷. پرسپولیس صفر – استقلال ۱

۰۸ /۰۳ /۱۳۷۱ استقلال: مرفاوی

۳۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۱ / ۱۰ /۱۳۷۱

۳۹. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۳۰ / ۱۰ /۱۳۷۳ این بازی به حکم کمیته انضباطی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تیم استقلال اعلام شد.

۴۰. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۷ / ۱۱ / ۱۳۷۳

۴۱. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱

۰۶ / ۰۵ /۱۳۷۴ استقلال:اختر، ورمرزیار، تقوی پرسپولیس: کرمانی مقدم

۴۲. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۸ / ۱۰ / ۱۳۷۴

۴۳. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۲۷ / ۰۷ / ۱۳۷۵ پرسپولیس: ادموند بزیک

۴۴. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۲۰ / ۰۴ / ۱۳۷۶ پرسپولیس: بزیک، مهدوی کیا، طاهرزاده

۴۵. استقلال صفر – پرسپولیس ۱

۲۲ /۰۸ / ۱۳۷۷ پرسپولیس:هاشمی نسب

۴۶. استقلال ۱ -پرسپولیس ۱

۲۰ / ۰۱ / ۱۳۷۸ استقلال: ملکیان پرسپولیس: هاشمی نسب

۴۷. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۲۰ / ۰۴ / ۱۳۷۸ استقلال: بختیاری زاده پرسپولیس: هاشمی نسب، پیروانی

۴۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۲ / ۰۷ / ۱۳۷۸

۴۹. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۰۸ / ۱۲ / ۱۳۷۸ پرسپولیس: هاشمی نسب، رافت

۵۰. پرسپولیس ۲ – استقلال ۲

۰۹ / ۱۰ / ۱۳۷۹ استقلال: نوازی، هاشمی نسب پرسپولیس: رهبری فرد، علی کریمی

۵۱. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۰۲ / ۱۲ / ۱۳۷۹ استقلال: علیرضا اکبرپور

۵۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۰ استقلال: نوازی پرسپولیس: رضا جباری

۵۳. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۰۲ /۱۳۸۱

۵۴. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۱ استقلال: علی سامره پرسپولیس: علی انصاریان

۵۵. استقلال ۱ – پرسپولیس ۲

۲۳ / ۰۳ / ۱۳۸۲ استقلال:علیرضا اکبرپور پرسپولیس: گلمحمدی، ابوالقاسم پور

۵۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۲

۲۵ / ۰۷ / ۱۳۸۲ استقلال: سامره، فکری پرسپولیس، ترائوره

۵۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۲ استقلال: سید عباسی پرسپولیس: کاویان پور

۵۸. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۱ / ۰۸ / ۱۳۸۳

۵۹. استقلال ۳ – پرسپولیس ۲

۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۳ استقلال: عنایتی، فکری، قربانی پرسپولیس، رضایی، انتظاری

۶۰. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۸۴ استقلال: رضا عنایتی

۶۱. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۴

۶۲. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۱۲ / ۰۸ / ۱۳۸۵ استقلال: صادقی پرسپولیس: اولادی، معدنچی

۶۳. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۸۶ استقلال: علیزاده پرسپولیس: نیکبخت واحدی

۶۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۲ / ۰۷ / ۱۳۸۶ استقلال: روانخواه پرسپولیس: خلیلی

۶۵. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۱۵ / ۰۱ / ۱۳۸۷ استقلال: روانخواه پرسپولیس: خلیلی

۶۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۸۷ استقلال: برهانی پرسپولیس: علی کریمی

۶۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۷ استقلال: مجتبی جباری پرسپولیس: مازیار زارع

۶۸. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۰ / ۰۷ / ۱۳۸۸ استقلال: فرهاد مجیدی پرسپولیس: عادل کلاه کج

۶۹. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸ استقلال: فرهاد مجیدی پرسپولیس: هادی نورورزی، کریم باقری

۷۰. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۳ / ۰۷ / ۱۳۸۹ استقلال: فرهاد مجیدی

۷۱. پرسپولیس صفر – استقلال ۱

۱۰ /۰۱ / ۱۳۹۰ استقلال: آرش برهانی

۷۲. پرسپولیس صفر – استقلال ۲

۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۰ استقلال: فرهاد مجیدی، مجتبی جباری

۷۳. پرسپولیس ۲ – استقلال ۲

۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۰ استقلال: برهانی، عمران زاده پرسپولیس: هادی نوروزی ﴿ ۲ بار ﴾

۷۴. پرسپولیس صفر – استقلال ۳

۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۰ استقلال: مجتبی جباری ﴿ ۲بار ﴾ اسماعیل شریفات

۷۵. استقلال ۲ – پرسپولیس ۳

۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استقلال: میلاد میداوودی، فریدون زندی پرسپولیس: ایمون زاید ﴿ ۳ بار ﴾

۷۶. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۳ / ۰۶ /۱۳۹۱

۷۷. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱

۷۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۲

۷۹. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲

۸۰. استقلال ۱ – پرسپولیس ۲

۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۳ استقلال: سجاد شهباززاده پرسپولیس: امید عالیشاه، محمد نوری

۸۱. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۲۵ /۰۲ / ۱۳۹۴ پرسپولیس: علی علیپور

۸۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۰۸ / ۰۸ /۱۳۹۴ استقلال: جابر انصاری پرسپولیس: جری بنگستون

۸۳. پرسپولیس ۴ – استقلال ۲

۲۷ / ۰۱ / ۱۳۹۵ استقلال: جابر انصاری، امید ابراهیمی پرسپولیس: مهدی طارمی ﴿ ۲ بار ﴾ رامین رضاییان، محسن مسلمان

۸۴. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۶ / ۰۶ / ۱۳۹۵

۸۵. استقلال ۳ – پرسپولیس ۲

۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ استقلال: فرشید اسماعیلی، علی قربانی. کاوه رضایی پرسپولیس: سروش رفیعی، سید جلال حسینی

۸۶. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۰۴ / ۰۸ /۱۳۹۶ پرسپولیس: علی علیپور

۸۷. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶ استقلال: وریا غفوری

۸۸. ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۷ شهرآورد ۸۸ با حکم کمیته انظباطی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تیم پرسپولیس اعلام شد.

۸۹. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۵ / ۰۷ / ۱۳۹۷

۹۰. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۸ پرسپولیس: احمد نوراللهی

۹۱. استقلال صفر – پرسپولیس ۱

۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۸ پرسپولیس: مهدی عبدی

۹۲. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸ استقلال: ارسلان مطهری ﴿ ۲ بار ﴾ پرسپولیس: علی علیپور، بشار رسن

۹۳. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۰۵ / ۰۶ / ۱۳۹۹ استقلال: مهدی قائدی، محمد دانشگر  پرسپولیس: بشار رسن، علی علیپور

این بازی در ضربات پنالتی و با نتیجه ۴ بر ۱ و در مجموع ۶ بر ۳ به نفع تیم استقلال به اتمام رسید.

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب