تاریخچه تمام دربی های پایتخت تا دربی ۹۴ سال ۹۹

تاریخچه تمام دربی های پایتخت استقلال و پرسپولیس تا دربی ۹۴ سال ۹۹

تاریخچه تمام دربی های پایتخت تا دربی ۹۴ سال ۹۹ در روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ رو می بینیم.

تاریخچه تمام دربی های پایتخت قبل از دربی ۹۴

دربی ۱. استقلال صفر پرسپولیس صفر

تاریخ بازی ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۴۷،

۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۴۷ استقلال: جابری زاده پرسپولیس: همیشه جوان

۳. پرسپولیس صفر ـ استقلال صفر

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۴۷،

۴. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱،

۳۱ / ۰۵ /۱۳۴۸ استقلال: منشی زاده، جباری، حق وردیان پرسپولیس: گنجاپور

۵. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۷ / ۱۱ / ۱۳۴۸ این بازی به حکم کمیته انظباطی با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال تمام شد

۶. پرسپولیس ۲ – استقلال ۳،

۰۳ / ۰۷ / ۱۳۴۹ استقلال: قراب، حق وردیان، مژدهی پرسپولیس: پروین، کلانی

۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۱۰ /۱۳۴۹ این بازی به حکم کمیته انضباطی با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

۸. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۵۰: پرسپولیس، صفر ایرانپاک استقلال، غلام حسین مظلومی

۹. استقلال ۱ – پرسپولیس ۴،

۱۵ / ۱۱ /۱۳۵۰ پرسپولیس، کلانی (۲ بار) ایرانپاک استقلال، غلام حسین مظلومی

۱۰. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۰۳ / ۰۱ / ۱۳۵۱ پرسپولیس. ایرانپاک، کلانی

۱۱. استقلال ۲ – پرسپولیس صفر

۱۱ / ۱۲ / ۱۳۵۱ استقلال: علی جباری ۲ گل

۱۲. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۵ /۰۳ /۱۳۵۲ استقلال: عادلخانی

۱۳. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۱۶ /۰۶ /۱۳۵۲ گلزنان بازی پرسپولیس کلانی، سلیمانی (۲ بار) بهزادی (۳ بار)

۱۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۱۸ / ۰۹ /۱۵۲ استقلال: جباری پرسپولیس: بهزادی

۱۵. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۰۴ /۰۳ /۱۳۵۳ استقلال: حسن روشن

۱۶. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱،

۲۷ /۰۹ /۱۳۵۳ پرسپولیس: ایرانپاک، حاج رحیمی پور استقلال: غلام حسین مظلومی

۱۷. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱،

۰۵ /۰۲، ۱۳۵۴ استقلال: مظلومی (۲ بار)، مژدهی پرسپولیس: ایرانپاک

۱۸. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۲۵ /۰۷ /۱۳۵۴ پرسپولیس: فتاحی، حاج رحیمی پور

۱۹. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۷ / ۱۲ /۱۳۵۴ استقلال: مژدهی پرسپولیس: خوردبین

۲۰. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۰۲ / ۰۷ /۱۳۵۵ پرسپولیس: پروین استقلال: نراقی

۲۱. استقلال ۳ – پرسپولیس صفر

۱۸ / ۰۲ /۱۳۵۶ استقلال: عاشوری، روشن، مراغه چیان

۲۲. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱،

۱۸ / ۰۹ /۱۳۵۶ پرسپولیس: ایرانپاک (۲ بار) استقلال: روشن

۲۳. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۵ / ۰۸ / ۱۳۵۸ استقلال: فتح آبادی

۲۴. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۳ / ۰۴ / ۱۳۵۹

۲۵. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۶ / ۰۷ /۱۳۶۰

۲۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۱۷ / ۱۰ /۱۳۶۱ استقلال: بهتاش فریبا پرسپولیس: فتح آبادی

۲۷. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۵ /۰۷ /۱۳۶۲ استقلال: پرویز مظلومی

۲۸. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۲۵ / ۰۳ / ۱۳۶۵ پرسپولیس: بیانی ﴿ ۲ بار ﴾ محمد خانی

۲۹. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۷ / ۰۱ /۱۳۶۶

۳۰. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۱۸ /۰۶ /۱۳۶۷ استقلال: مختاری فر پرسپولیس: پیوس

۳۱. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۱۲ /۱۳۶۷ این بازی در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ به نفع قرمز پوشان به پایان رسید.

۳۲. استقلال صفر ـ پرسپولیس ۱

۱۷ / ۰۹ /۱۳۶۸ پرسپولیس: عابدیان

۳۳. استقلال ۲ ـ پرسپولیس ۱

۰۴ / ۰۳ /۱۳۶۹ استقلال: سرخاب، مرفاوی پرسپولیس: میر احمدیان

۳۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ استقلال: بیانی پرسپولیس: پیوس

۳۵. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۴ / ۱۱ / ۱۳۷۰

۳۶. استقلال ۲ – پرسپولیس صفر

۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۰ استقلال:مرفاوی، ورمرزیار

۳۷. پرسپولیس صفر – استقلال ۱

۰۸ /۰۳ /۱۳۷۱ استقلال: مرفاوی

۳۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۱ / ۱۰ /۱۳۷۱

۳۹. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۳۰ / ۱۰ /۱۳۷۳ این بازی به حکم کمیته انضباطی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تیم استقلال اعلام شد.

۴۰. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۷ / ۱۱ / ۱۳۷۳

۴۱. استقلال ۳ – پرسپولیس ۱

۰۶ / ۰۵ /۱۳۷۴ استقلال:اختر، ورمرزیار، تقوی پرسپولیس: کرمانی مقدم

۴۲. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۸ / ۱۰ / ۱۳۷۴

۴۳. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۲۷ / ۰۷ / ۱۳۷۵ پرسپولیس: ادموند بزیک

۴۴. پرسپولیس ۳ – استقلال صفر

۲۰ / ۰۴ / ۱۳۷۶ پرسپولیس: بزیک، مهدوی کیا، طاهرزاده

۴۵. استقلال صفر – پرسپولیس ۱

۲۲ /۰۸ / ۱۳۷۷ پرسپولیس:هاشمی نسب

۴۶. استقلال ۱ -پرسپولیس ۱

۲۰ / ۰۱ / ۱۳۷۸ استقلال: ملکیان پرسپولیس: هاشمی نسب

۴۷. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۲۰ / ۰۴ / ۱۳۷۸ استقلال: بختیاری زاده پرسپولیس: هاشمی نسب، پیروانی

۴۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۲ / ۰۷ / ۱۳۷۸

۴۹. پرسپولیس ۲ – استقلال صفر

۰۸ / ۱۲ / ۱۳۷۸ پرسپولیس: هاشمی نسب، رافت

۵۰. پرسپولیس ۲ – استقلال ۲

۰۹ / ۱۰ / ۱۳۷۹ استقلال: نوازی، هاشمی نسب پرسپولیس: رهبری فرد، علی کریمی

۵۱. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۰۲ / ۱۲ / ۱۳۷۹ استقلال: علیرضا اکبرپور

۵۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۰ استقلال: نوازی پرسپولیس: رضا جباری

۵۳. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۰۲ /۱۳۸۱

۵۴. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۱ استقلال: علی سامره پرسپولیس: علی انصاریان

۵۵. استقلال ۱ – پرسپولیس ۲

۲۳ / ۰۳ / ۱۳۸۲ استقلال:علیرضا اکبرپور پرسپولیس: گلمحمدی، ابوالقاسم پور

۵۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۲

۲۵ / ۰۷ / ۱۳۸۲ استقلال: سامره، فکری پرسپولیس، ترائوره

۵۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۲ استقلال: سید عباسی پرسپولیس: کاویان پور

۵۸. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۱ / ۰۸ / ۱۳۸۳

۵۹. استقلال ۳ – پرسپولیس ۲

۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۳ استقلال: عنایتی، فکری، قربانی پرسپولیس، رضایی، انتظاری

۶۰. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۸۴ استقلال: رضا عنایتی

۶۱. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۴

۶۲. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۱۲ / ۰۸ / ۱۳۸۵ استقلال: صادقی پرسپولیس: اولادی، معدنچی

۶۳. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۸۶ استقلال: علیزاده پرسپولیس: نیکبخت واحدی

۶۴. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۲۲ / ۰۷ / ۱۳۸۶ استقلال: روانخواه پرسپولیس: خلیلی

۶۵. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱،

۱۵ / ۰۱ / ۱۳۸۷ استقلال: روانخواه پرسپولیس: خلیلی

۶۶. پرسپولیس ۱ – استقلال ۱،

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۸۷ استقلال: برهانی پرسپولیس: علی کریمی

۶۷. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۷ استقلال: مجتبی جباری پرسپولیس: مازیار زارع

۶۸. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۱۰ / ۰۷ / ۱۳۸۸ استقلال: فرهاد مجیدی پرسپولیس: عادل کلاه کج

۶۹. پرسپولیس ۲ – استقلال ۱

۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸ استقلال: فرهاد مجیدی پرسپولیس: هادی نورورزی، کریم باقری

۷۰. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۲۳ / ۰۷ / ۱۳۸۹ استقلال: فرهاد مجیدی

۷۱. پرسپولیس صفر – استقلال ۱

۱۰ /۰۱ / ۱۳۹۰ استقلال: آرش برهانی

۷۲. پرسپولیس صفر – استقلال ۲

۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۰ استقلال: فرهاد مجیدی، مجتبی جباری

۷۳. پرسپولیس ۲ – استقلال ۲

۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۰ استقلال: برهانی، عمران زاده پرسپولیس: هادی نوروزی ﴿ ۲ بار ﴾

۷۴. پرسپولیس صفر – استقلال ۳

۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۰ استقلال: مجتبی جباری ﴿ ۲بار ﴾ اسماعیل شریفات

۷۵. استقلال ۲ – پرسپولیس ۳

۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استقلال: میلاد میداوودی، فریدون زندی پرسپولیس: ایمون زاید ﴿ ۳ بار ﴾

۷۶. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۰۳ / ۰۶ /۱۳۹۱

۷۷. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱

۷۸. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۲

۷۹. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲

۸۰. استقلال ۱ – پرسپولیس ۲

۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۳ استقلال: سجاد شهباززاده پرسپولیس: امید عالیشاه، محمد نوری

۸۱. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۲۵ /۰۲ / ۱۳۹۴ پرسپولیس: علی علیپور

۸۲. استقلال ۱ – پرسپولیس ۱

۰۸ / ۰۸ /۱۳۹۴ استقلال: جابر انصاری پرسپولیس: جری بنگستون

۸۳. پرسپولیس ۴ – استقلال ۲

۲۷ / ۰۱ / ۱۳۹۵ استقلال: جابر انصاری، امید ابراهیمی پرسپولیس: مهدی طارمی ﴿ ۲ بار ﴾ رامین رضاییان، محسن مسلمان

۸۴. پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۶ / ۰۶ / ۱۳۹۵

۸۵. استقلال ۳ – پرسپولیس ۲

۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ استقلال: فرشید اسماعیلی، علی قربانی. کاوه رضایی پرسپولیس: سروش رفیعی، سید جلال حسینی

۸۶. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۰۴ / ۰۸ /۱۳۹۶ پرسپولیس: علی علیپور

۸۷. استقلال ۱ – پرسپولیس صفر

۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶ استقلال: وریا غفوری

۸۸. ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۷ شهرآورد ۸۸ با حکم کمیته انظباطی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع تیم پرسپولیس اعلام شد.

۸۹. استقلال صفر – پرسپولیس صفر

۰۵ / ۰۷ / ۱۳۹۷

۹۰. پرسپولیس ۱ – استقلال صفر

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۸ پرسپولیس: احمد نوراللهی

۹۱. استقلال صفر – پرسپولیس ۱

۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۸ پرسپولیس: مهدی عبدی

۹۲. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸ استقلال: ارسلان مطهری ﴿ ۲ بار ﴾ پرسپولیس: علی علیپور، بشار رسن

۹۳. استقلال ۲ – پرسپولیس ۲

۰۵ / ۰۶ / ۱۳۹۹ استقلال: مهدی قائدی، محمد دانشگر  پرسپولیس: بشار رسن، علی علیپور

این بازی در ضربات پنالتی و با نتیجه ۴ بر ۱ و در مجموع ۶ بر ۳ به نفع تیم استقلال به اتمام رسید.

نکات آماری بازی های استقلال پرسپولیس

در تمام ۹۳ بازی قبلی این ۲ تیم در تمام مسابقات آبی‌های پایتخت ۲۶ و قرمز‌ها ۲۴ بار موفق به پیروزی مقابل رقیب همشهری خود شده اند و ۴۳ مسابقه نیز میان این ۲ تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. در این مسابقات استقلالی‌ها ۸۷ و پرسپولیسی‌ها ۹۱ گل توانسته اند به ثمر برسانند.

۲ پیروزی ۶ بر صفر در شهرآورد شانزدهم و ۴ بر ۲ شهرآورد هشتادو سه تیم فوتبال پرسپولیس پرگل‌ترین بازی‌های تاریخ این ۲ تیم مقابل یکدیگر بوده است.

علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس با ۲۰ بازی برای پرسپولیس و محمود فکری سرمربی کنونی تیم استقلال با ۱۸ بازی برای این تیم در شهرآورد رکوردداران بازی در دربی برای این ۲ تیم هستند.

صفر ایرانپاک با ۷ گل زده برترین گلزن پرسپولیس در دربی تهران است و غلامحسین مظلومی و علی جباری با ۵ گل این رکورد را بین استقلالی‌ها دراختیار دارند.

منبع : Yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب