جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش یکشنبه ۲۱ دی ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۲۱ دی ۹۹

آموزش درس تربیت ‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹

نقشه کشی – پایه ۱۱ و ۱۲- رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰

نقشه کشی عمومی -پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵

تکنیک طراحی با پاستل – پایه ۱۱ رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰

کاربرد مداد رنگی -پایه ۱۱- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵

ریاضی- بزرگترین شمارنده مشترک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰

ریاضی- بردار‌های واحد مختصات پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶

ریاضی – عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰

پرورشی -توانمند سازی شغلی دانش آموزان (قسمت دوم)

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷

زیست شناسی – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰

شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸

شیمی ۱- پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵

فیزیک ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰

فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب