دانلود فیلم آموزش حسابان ۲ بخش پذیری و تقسیم پایه ۱۲

مبحث بخش پذیر و تقسیم در حسابان پایه دوازدهم و باقی مانده یک چند جمله ای بدون مراحل تقسیم با قرار دادن ریشه مقسوم علیه در چند جمله ای.

حتما ببینید

نحوه دانلود با کلیک روی سه نقطه پایین ویدئو

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب