دانلود فیلم آموزش حسابان ۲ توابع یکنوا تابع صعودی و نزولی پایه ۱۲

تعریف تابع صعودی و نزولی و بررسی نمودار تابع صعودی و نزولی و بررسی تابع تابع اکیدا نزولی  صعودی و بررسی تبدیل توابع و یکنوایی تابع.

حتما ببینید

نحوه دانلود با کلیک روی سه نقطه پایین ویدئو

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب