دانلود فیلم آموزش حسابان ۲ مشتق توابع مثلثاتی مشتق تابع مرکب پایه ۱۲

مشتق تابع مرکب با روش قاعده زنجیره ای و بررسی مشتق پذیری روی یک بازه و بررسی مشتق توابع مثلثاتی و بررسی مشتق توابع کسری و مثلثاتی باهم در یک تابع آموزش داده میشود. و کاربرد مشتق در محاسبه سرعت لحظه ای

حتما ببینید

نحوه دانلود با کلیک روی سه نقطه پایین ویدئو

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب