دانلود فیلم آموزش حسابان ۲ جمع بند مشتق و مشتق پذیری پایه ۱۲

بررسی پیوستگی تابع برای مشتق گیری تابع مشتق چپ و راست و برابری آنها برای مشتقق داشتن تابع. حل تمرین و مثال در قسمت مشتق گیری درس حسابان پایه دوازدهم.

حتما ببینید

نحوه دانلود با کلیک روی سه نقطه پایین ویدئو

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب