جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش شب یلدا ۳۰ آذر ۹۹ روز یک شنبه

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

جدول برنامه درسی شبکه آموزش شب یلدا برای فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰

دانش فنی پایه-رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹

دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰

حسابداری -پایه ۱۲ – رشته حسابداری صنعتی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی جدول برنامه درسی شبکه آموزش شب یلدا

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

جدول برنامه درسی شبکه آموزش شب یلدا متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵

ریاضی- تبدیلات هندسی و شکل‌های مساوی پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰

ریاضی- معادله پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶

ریاضی- ضرب و تقسیم و جمع و تفریق رادیکال‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه شب یلدا

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰

پرورشی – نقش والدین در مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان در شرایط کرونا

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷

فیزیک ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰

شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

منبع: yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب