وجود پنبه در کنسرو تن ماهی راست یا دروغ؟ فیلم ادعا

ادعای مردی با یک فیلم برای وجود پنبه در تن ماهی

چند روز پیش یک مرد در قالب فیلمی کوتاه، مدعی وجود پنبه در کنسرو تن ماهی شد. این موضوع نگرانی‌هایی در بین مصرف کنندگان این ماده خوراکی ایجاد کرده است. پشت پرده این ماجرا را از ادعا تا واقعیت در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب