جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۱۲ آذر ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی پودمان یک – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
ارتباط موثر شایستگی فصل دوم – پایه ۱۰ -رشته خدمات – شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی وب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی- پایه ۱۲ – رشته شبکه ونرم افزار -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
سیستم فن خنک کننده دمای موتور – پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
انواع سیستم ترمز کاسه‌ای خودرو -پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی – درس ۸ پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی – درس ۸ آزادگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی – درس ۸ قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
رشد حرفه‌ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۲-پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار ۱۲ آذر ۹۹

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸

درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰

درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵

درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵

درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

جدول پخش برنامه درسی شبکه قران ۱۲ آذر ۹۹

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب