جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه آموزش ۲۶ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

مراقبت از سلامت کودک – پایه ۱۰ – رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار – پایه ۱۱ – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی تحلیل مکانیک کاربردی -پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

سیستم انژکتور خودرو – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

تعمیر نشان دهنده های خودرو – پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای


۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی – درس ۹ من کجا زندگی می کنم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی- درس ۹ ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی- درس ۸ بی عدالتی و نابرابری در جهان پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

آموزش معلمان- مدرسه اجتماع محور

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی ۳ -پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب

مطالب داغ

+ آرشیو مطالب