جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۲۴ آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۲۴ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
حسابداری تکمیلی – رشته حسابداری مالی – پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
پودمان یک جلسه یک – رشته تربیت کودک – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
تحلیل مکانیک کاربردی – رشته ساختمان – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی چهره – رشته چهره سازی – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
الگو سازی پیراهن (شومیز) – پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی – (مکالمه و تمرین‌های شنیداری درس ۲) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی – مکالمه درس ۳ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی – تمرین‌های تلفیقی شنیداری درس ۱ و مکالمه درس ۲ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
آموزش معلمان – یادگیری معکوس

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۳ – پایه ۱۲ -رشته تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار ۲۴ آبان ۹۹

ساعت۷:۳۰

درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰

درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

پخش برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی ۲۴ آبان ۹۹

ساعت ۸

علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵

دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط