جدول پخش برنامه درسی شبکه قران روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قران ۲۳ آبان ۹۹

ساعت ۸
اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵
اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

ساعت۱۵:۳۰
اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط