جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه آموزش ۲۳ آبان ۹۹

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کاربر رایانه- رشته گرافیک – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
افترافکت – رشته تصویر سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
ارتباط موثر – رشته خدمات زمینه‌ی – پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم و زندگی با محوریت
پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و زندگی با محوریت
پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم وزندگی بامحوریت
پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر – طراحی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر – تصویر سازی (انواع خط) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر – تصویر سازی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
مهارت‌های تربیتی – مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

 ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
تاریخ معاصر ایران – پایه ۱۱ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه‌ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته‌ها

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار روز سه شنبه ۴ آذر ۹۹